Κι όταν φουντώνει ο πόλεμος, το αίμα δεν μετριέται

3 thoughts on “Κι όταν φουντώνει ο πόλεμος, το αίμα δεν μετριέται

Add yours

  1. Il Toro e la Bambina è un blog dai gusti raffinati. Questo è uno spezzone del film “Rebetiko” (genere musicale greco) di Kostas Ferri che narra la vita della leggendaria cantante Marika Ninou.

  2. “Kaigomai” is an early example of rebetiko as poem-lament, mourning the destruction of Smyrna, during the Greco-Turkish war, the killing of thousands of civilians and the diaspora of more than one milion people.

Lascia un commento

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑